IV. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất đối với từng
thương hiệu xe ô tô mà Xecapcuu115.com thực hiện phân phối

Khi xe có vấn đề hư hỏng hóc, tất cả trường hợp phát sinh sẽ được xecapcuu115.com thu hồi lại và sẽ
giao cho khách hàng đúng thời hạn. Thông thường xe sẽ được kiểm tra đầy đủ trước khi đến tay người
nhận xe.